top of page
1/5

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОБРОДЕТЕЛИ ЗА ВСЕКИ

Учебни часове

 

Предлагаме обучение на деца, учим ги да осъзнаят и използват своите добродетели - онези дарове на характера, с които всички сме родени.

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ
 

ОБИЧАЙ ТОВА ДЕТЕ ПРЕДЛАГА ПРЕПОДАВАНЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИ В УЧИЛИЩЕ, ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ, НА РОДИТЕЛИ И ДРУГИ ГРУПИ ВЪЗРАСТНИ

Днес, нуждата от образоване в добродетели на нашата младеж е особено спешна, за да можем да променим сегашното положение, за доброто на бъдещите поколения.

Образователната система навсякъде по света е насочена към интелектуалното и, понякога, физическо развитие на младите хора, но почти никакво внимание не се обръща на моралните, нравствените и духовни способности. Този дисбаланс доведе до настоящата нравствена криза. Белези за това са злоупотребата с алкохол и наркотици, насилието, престъпността, корупцията и т.н.

Единственият начин да се въздейства върху тази нравствена криза е превенцията, посредством образование, ориентирано и към моралния и духовен аспект на личността.

Българската фондация „Обичай това дете“ се стреми да вдъхновява и мотивира следващото поколение да развива у себе си добродетели като: миролюбие, сътрудничество, доброта, щедрост, любов към истината, решимост, смелост, готовност да помогнеш и др., и да ги използва в живота всеки ден. В близкото бъдеще, това би довело до положителни промени в обществото.

ОБУЧЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ

Обучението за деца и родители, което проведохме на Витоша беше едновременно приятно и полезно за всички преживяване.

bottom of page